Diagnostik

Histopatologi är standardmetoden för morfologisk sjukdomsdiagnostik. Histopatologisk undersökning ger i regel den mest exakta och omfattande informationen om sjukliga vävnadsförändringar och därmed det bästa underlaget för prognos.

Histopatologi kombineras ibland med immunohistokemiska undersökningar, särskilt vid tumörer men även för diagnostik av till exempel virusinfektioner.

För att säkerställa de bästa diagnostiska förutsättningarna för material inskickat för histopatologisk undersökning, följ anvisningarna för insändande av material.