Remisser

Prov som skickas till BioVet för undersökning ska medföljas av en särskild remiss. Remisser kan rekvirera på flera olika sätt – genom att göra en beställning direkt på hemsidan, beställa remisser via telefon och ladda ner och skriva ut remisser direkt från dator.

Remiss i PDF-format

Remissen kan ladda ner och skriva ut direkt från din dator. Remissen kan skriva ut och fylla i för hand, eller fylla i direkt i dator och skriva ut ifylld. I båda fallen ska remissen bifogas undersökningsmaterialet och skickas in via post.

Ladda ner remiss (PDF)

Beställ remisser

Fyll i formuläret för att få BioVets remisser skickade till kliniken utan kostnad. Du kan också beställa remisser genom att ringa oss på 08-626 76 15 .

Beställning
  1. (krävs)
Kontaktuppgifter
  1. (krävs)
  2. (krävs)
  3. (krävs)
  4. (krävs)
  5. (giltig emailadress krävs)
 

Ladda ned remiss