Vi välkomnar en ny veterinär patolog, Veronica Rondahl, till BioVet AB.

Postat 2021-02-16
Nytt från BioVet

Veronica disputerade 2008 vid Umeå Universitet med avhandlingen “Cisplatin-resistance and cell death in malignant pleural mesothelioma cells”. Veronica har sedan 2009 arbetat med veterinärmedicinsk patologi vid SVA Uppsala. Vi är mycket glada att inkludera en ny patolog med lång erfarenhet inom diagnostik till BioVets laboratorium. Veronica har dessutom en fördjupad kompetens inom laboratoriedjurens patologi.