Prislista

Prislistan gäller fr o m 2018-01-01

 Analys-
kostnad
Moms
25 %
Summa
SEK

Histopatologi*

  
Histopatologi, per fall av 1 organ/vävnad772193965
Histopatologi, per fall av 2-3 olika organ/vävnader9242311155
Histopatologi, per fall av 4-5 olika organ/vävnader10842711355
Histopatologi, per fall av 6-7 olika organ/vävnader12403101550
Histopatologi, per fall av 8 eller fler olika organ/vävnader14043511755
    

Cytologi

Cytologi (utstryk), per fall av 1 organ/vävnad 668167835
Cytologi (utstryk), per fall av 2-3 olika organ/vävnader 796199995
    

Immunohistokemi, på begäran

Ki67772193965
B- och T-cellslymfom772193965
CD117 (KIT), expression i mastocytom 772193965
Övrig immunhistokemi772193965
    

Snittning

   
Endast snittning och färgning, per glas18847235
    

Administrativa avgifter

   
Postförskottsavgift721890
    
*)Debiteringsexempel på bedömning av antal organ, se sid 2 i PDF-format (klicka i övre högra hörnet)


I händelse av att djurägare inte löser ut provsvar mot postförskott debiteras den remitterande kliniken vid nästkommande månad.

Som ett led i vår kvalitetssäkring är vi tacksamma om Ni på remissen anger antalet provrör/burkar som Ni skickar in.


Obs! Då både material för histopatologi och för cytologi skickas in, debiteras de olika undersökningarna separat. Materialet samdebiteras alltså inte som histopatologiskt fall av flera organ/vävnader.