Prislista

Prislistan gäller fr o m 2019-01-01

 Analys-
kostnad
Moms
25 %
Summa
SEK

Histopatologi*

  
Histopatologi, per fall av 1 organ/vävnad8202051025
Histopatologi, per fall av 2-3 olika organ/vävnader9722431215
Histopatologi, per fall av 4-5 olika organ/vävnader11402851425
Histopatologi, per fall av 6-7 olika organ/vävnader13043261630
Histopatologi, per fall av 8 eller fler olika organ/vävnader14763691845
    

Cytologi

Cytologi (utstryk), per fall av 1 organ/vävnad 704176880
Cytologi (utstryk), per fall av 2-3 olika organ/vävnader 8362091045
    

Immunohistokemi, på begäran

Ki678202051025
B- och T-cellslymfom8202051025
CD117 (KIT), expression i mastocytom 8202051025
Övrig immunhistokemi8202051025
    

Snittning

   
Endast snittning och färgning, per glas19649245
    

Administrativa avgifter

   
Postförskottsavgift8020100
    
*)Debiteringsexempel på bedömning av antal organ, se sid 2 i PDF-format (klicka i övre högra hörnet)


I händelse av att djurägare inte löser ut provsvar mot postförskott debiteras den remitterande kliniken vid nästkommande månad.

Som ett led i vår kvalitetssäkring är vi tacksamma om Ni på remissen anger antalet provrör/burkar som Ni skickar in.


Obs! Då både material för histopatologi och för cytologi skickas in, debiteras de olika undersökningarna separat. Materialet samdebiteras alltså inte som histopatologiskt fall av flera organ/vävnader.