Prislista

Prislistan gäller fr o m 2017-01-01

 Analys-
kostnad
Moms
25 %
Summa
SEK

Histopatologi*

  
Histopatologi, per fall av 1 organ/vävnad736184920
Histopatologi, per fall av 2-3 olika organ/vävnader8802201100
Histopatologi, per fall av 4-5 olika organ/vävnader10402601300
Histopatologi, per fall av 6-7 olika organ/vävnader11922981490
Histopatologi, per fall av 8 eller fler olika organ/vävnader13483371685
    

Cytologi

Cytologi (utstryk), per fall av 1 organ/vävnad 636159795
Cytologi (utstryk), per fall av 2-3 olika organ/vävnader 760190950
    

Immunohistokemi, på begäran

Ki67736184920
B- och T-cellslymfom736184920
CD117 (KIT), expression i mastocytom 736184920
Övrig immunhistokemi736184920
    

Snittning

   
Endast snittning och färgning, per glas18045225
    

Administrativa avgifter

   
Postförskottsavgift721890
    
*)Debiteringsexempel på bedömning av antal organ, se sid 2 i PDF-format (klicka i övre högra hörnet)


I händelse av att djurägare inte löser ut provsvar mot postförskott debiteras den remitterande kliniken vid nästkommande månad.

Som ett led i vår kvalitetssäkring är vi tacksamma om Ni på remissen anger antalet provrör/burkar som Ni skickar in.


Obs! Då både material för histopatologi och för cytologi skickas in, debiteras de olika undersökningarna separat. Materialet samdebiteras alltså inte som histopatologiskt fall av flera organ/vävnader.