Immunohistokemi

Immunohistokemisk undersökning detekterar antigena cellstrukturer och produkter i vävnadssnitten. Metoden är ett viktigt komplement till histopatologi i tumördiagnostik och används där histopatologin inte kan ge exakt diagnos, till exempel då tumören är dåligt differentierad. Då undersöks förekomsten av vissa antigener som karakteristiskt uppträder i olika tumörtyper.

Ett annat exempel där immunohistokemi är nödvändig är cellfenotypning av maligna lymfom (B- och T-celler). Dessutom används metoden vid diagnostik av vissa virusinfektioner, som till exempel valpsjuka och HCC.


Histologiskt snitt av hjärnan, hund: den röda cellen i centrum av bilden infekterad av valpsjukevirus, detekterat med ABC-teknik

Immunohistokemi baseras på immunoenzymteknik. Denna innebär att primära antikroppar mot antigenet genom en serie av sekundära antikroppar binds till ett tillsatt enzym, t.ex. peroxidas. Enzymet katalyserar en reaktion i ett färgämne (en chromogen) som då fälls ut där antigenet uppträder. Flera immunoenzymtekniker kan användas. På BioVet används i regel s.k. avidin-biotin-complex (ABC) teknik, som har hög känslighet. Den är därför lämpad för formalinfixerat material, där fixeringen kan ha minskat uttryck av antigener.


Principen för ABC-tekniken inom immunohistokemi