Fallrapporter

BioVet erbjuder våra kunder att abonnera på fallrapporter – rapporter där vi överskådligt listar de diagnoser vi ställt på undersökningsmaterial från er klinik under en bestämd tidsperiod.

Sedan 1989 har BioVet registrerat samtliga diagnoser (både histopatologiska diagnoser och provsvar från immunologiska tester) i en databas. Principen för diagnosregistret är att varje diagnos får en tvåställig kod (en bokstavskod för organ och en sifferkod för diagnos). Databasen står till förfogande för våra kunder genom möjligheten att abonnera på fallrapporter. I en fallrapport listas de diagnoser vi ställt på undersökningsmaterial från er klinik under en viss tidsperiod. Diagnos, djurslag, ras, ålder, organ/vävnadsmaterial, djurägare, remitterande veterinärs initialer och vårt journalnummer listas i rapporten. Uppgifter om djurägaridentitet lämnas naturligtvis endast ut till den remitterande kliniken/veterinären.

Vi kan ta fram rapporten för vilken tidsperiod som helst, men för enkelhetens skull kan ni abonnera på månads-, kvartals-, och/eller årsrapporter. Rapporterna kan användas till exempel som en överskådlig diagnossammanställning för att hitta tillbaka till tidigare intressanta fall. Vi kan även göra specifika sökningar enligt era önskemål – kontakta BioVet för närmare information.

Abonnera på fallrapporter från BioVet

Beställ ett abonnemang på fallrapporter genom att ringa oss på Biovet på 08-626 76 15 eller genom att fylla i formuläret nedan.

Beställning
  1. (krävs)
Kontaktuppgifter
  1. (krävs)
  2. (krävs)
  3. (krävs)
  4. (krävs)
  5. (giltig emailadress krävs)