Cytologi

Cytologisk bedömning kan i vissa fall vara att föredra framför histopatologi och är ibland den enda användbara metoden.

Metoden är också ett alternativ till biopsi i preoperativ tumördiagnostik. Särskilt användbart är cytologi när det finns misstanke om lipom eller mastocytom i hud eller lymfom i lymfknutor.

Det diagnostiska utbytet vid cytologi kan vara mycket varierande och exakt diagnos är i vissa fall svår att nå. För att säkerställa de bästa diagnostiska förutsättningarna för materialet, följ anvisningarna för insändande av material.