Om BioVet

BioVet är ett veterinärmedicinskt laboratorium med inriktning på sällskapsdjur och sporthästar. På de här djurslagen är BioVet marknadsledande inom klinisk patologisk diagnostik. Vi har runt 80–90 % av hund- och hästpraktiken i Sverige i vår kundkrets, och dessutom kunder i de övriga nordiska länderna. Varje år inkommer över 14 000 remisser för histopatologi och cytologi till BioVet.

Förutom histopatologi på biopsi- och obduktionsmaterial och cytologi erbjuder BioVet också uppdragssnittningar. Vi hjälper bland annat bioteknikföretag och akademiska institutioner med snittning. BioVet arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och är kvalitetscertifierat enligt GLP (Good Laboratory Practice) – de principer om god laboratoriesed  som utformats av OECD och EG (Se LVFS 1999:8).