Konsultuppdrag

Förutom ett veterinärmedicinskt laboratorium är BioVet också ett kontraktslabb med uppdragsverksamhet inom främst toxikologisk patologi. Vi hjälper bland annat bioteknikföretag, CROs och akademiska institutioner.

Biovets anställda är fackkunniga och har mångårig erfarenhet inom branschen. Vi utför hela den histologiska processen eller delar av den, skräddarsytt efter kundens behov. Vi erbjuder även ett stort utbud av immunhistokemiska metoder.

BioVet arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och är sedan år 2003 kvalitetslicensierat enligt GLP (Good Laboratory Practice) – de principer om god laboratoriesed som utformats av OECD och EG (Se STAFS 2008:4).

För ytterligare information och offertförfrågan, kontakta oss på 08-626 68 19 eller per e-mail:

biovetlab@biovet.se

Våra kunder: