Förpacka preparat för kyla

Postat 2020-11-09
Nytt från BioVet

Nu kommer vinterkylan, och då riskerar många preparat att få frysartefakter vilket medför att det ibland ej går att ställa en diagnos. Tänk alltså på att förpacka preparaten vintertid så att de skyddas mot frost under transporten. Vid särskild kyla kan detta kompletteras med att preparatet efter ca en dag i formalin fixering överförs i 70 % etanol och skickas i denna lösning.

Tänk även på att proverna inte blir liggandes i postlåda för länge innan hämtning. Redan efter några timmar kan det uppstå frysartefakter.