Klassifikation av kutana mastocytom

Sedan en tid tillbaka klassificerar vi kutana mastocytom hos hund enligt
två system. Detta för att ge er kliniker en diagnos med ett bättre prognostisk värde. Hos katter finns inget klassificeringsystem som det hos hundar.

Kutana mastocytom hund

Kutana mastocytom hos hund graderas enligt två system, grad I, II och III (Patnaik et al 1984), samt låg- och höggradigt (Kiupel et al 2011). Det prognostiska värdet av dessa system har jämförts av Sabattini et al (2014).

Canine Cutaneous Mast Cell Tumor: Morphologic Grading and Survival Time in 83 Dogs (Patnaik et al 1984)
http://vet.sagepub.com/content/21/5/469.full.pdf

Proposal of a 2-Tier Histologic Grading System for Canine Cutaneous Mast Cell Tumors to More Accurately Predict Biological Behavior (Kiupel et al 2011)
http://vet.sagepub.com/content/48/1/147.full.pdf+html

Histologic Grading of Canine Mast Cell Tumor: Is 2 Better Than 3? (Sabattini et al 2014).
http://vet.sagepub.com/content/52/1/70.full.pdf+html

Canine Subcutaneous Mast Cell Tumor: Characterization and Prognostic Indices (J. J. Thompson et al 2011)
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0300985810387446

Kutana mastocytom katt

Kutana mastocytom hos katt klassificeras som väldifferentierat, atypiskt dåligt granulerat (histiocytärt) och pleomorft (Wilcock et al, 1986. Sabattini & Bettini, 2010).

The Morphology and Behavior of Feline Cutaneous Mastocytomas (Wilcock et al, 1986)
http://vet.sagepub.com/content/23/3/320.full.pdf+html

Prognostic Value of Histologic and Immunohistochemical Features in Feline Cutaneous Mast Cell Tumors (Sabattini & Bettini, 2010)
http://vet.sagepub.com/content/47/4/643.full.pdf+html