Från provtagning till provsvar

När material skickas till BioVet för histopatologisk bedömning, går det igenom ett antal faser innan provsvaret kommer till kliniken. Normalt tar det tre dagar från det att provet anlänt till BioVet för provsvaret att nå kliniken.

Dag ett och två

Provet och tillhörande remiss kommer till BioVet. Remiss och prov sorteras och registreras. Remissen läses, materialet skärs ut för inbäddning och detaljer om preparaten och utskärningen registreras. Det utskurna materialet läggs i märkta plastkassetter. Preparaten dehydreras och paraffineras över natten för att möjliggöra snittning.

Dag tre

De dehydrerade preparaten bäddas in i paraffin och snittas i mikrotom för att kunna överföras till objektglas. Snitten förs över på glasen i vattenbad. Objektglasen färgas i färgningsmaskin och monteras. En patolog bedömer materialet, talar in ett utlåtande på band och kodar en diagnos för fallet.

Dag fyra

Utlåtandet skrivs och skickas via e-post, fax eller vanlig post.

Vad avgör svarstiden?

Oftast är alltså svarstiden vid histopatologisk eller cytologisk undersökning tre dagar. Ibland kan svaret bli mer eller mindre fördröjt. Detta kan ha flera orsaker.

Material med benvävnad måste urkalkas innan det kan prepareras för histopatologi. Tiden för urkalkningen kan variera från veckor till månader. BioVet meddelar alltid kliniken om urkalkning måste ske.

Ibland kräver diagnostiken kompletterande histokemiska eller immunohistokemiska undersökningar. Immunohistokemi, vilket är en arbetskrävande laboratorieteknisk process, kan inte utföras varje dag, och försenar därför provsvaret. Meddelande om fördröjningen ges alltid till kliniken.

I vissa fall är det svårt att nå fram till diagnos och särskilda studier och diskussioner kan krävas, ibland i dialog med klinikern.