Behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR har BioVet AB uppdaterat sin policy för behandling av personuppgifter. För mer information, se dokument nedan.

Behandling av personuppgifter 2018 (PDF)