Anvisningar övrigt

På BioVet gör vi vårt yttersta för att varje inskickat prov ska behandlas så effektivt och noggrannt som möjligt. För att ge dig de bästa förutsättningarna för ett korrekt utlåtande ber vi dig följa de här anvisningarna för ifyllande av remiss och handhavande av provmaterial.

Handhavande av material för cytologi

Gör tunna utstryk på flera glas, låt dem lufttorka liggande. Vi föredrar att glasen sänds in ofärgade. Vid cellfattiga punktat, t ex från pleura-peritoneum, gör utstryk både från ocentrifugerad och centrifugerad vätska.

Exempel på utstryksteknik


1. Lägg en droppe av provet ungefär på mitten av ett objektglas.


2. Lägg ett annat objektglas ovanpå detta. Låt droppen flyta ut och dra isär glasen.


3. På så sätt får du två jämna utstryk från varje prov.