Remissanvisningar

På BioVet gör vi vårt yttersta för att varje inskickat prov ska behandlas så effektivt och noggrannt som möjligt. För att ge dig de bästa förutsättningarna för ett korrekt utlåtande ber vi dig följa de här anvisningarna för ifyllande av remiss och handhavande av provmaterial.

Remiss

Sammanfatta anamnes, kliniska fynd, relevanta bildanalys- och laboratoriefynd, samt där så är av intresse, insatt terapi. Ange de sjukliga förändringarnas lokalisation och makroskopiska karaktär. Där så är tillämpligt, markera lokalisation och/eller biopsiställen på djurfigurerna.

Vid mammartumörer, ange antalet tumörer och försäkra er om att varje tumörs lokalisation tydligt framgår i remissen. Vid uterusbiopsi på häst, informera om cyklusstadium och eventuella palpationsfynd. Vid biopsier från tunntarmen, ange från vilka segment (duodenum, jejuneum, ileum) biopsierna tagits.

Är det något ni undrar över avseende provtagning och undersökningsresultat,
kontakta oss på BioVet.