Analys av benmärgsmorfologi och hematocytologi utgår

Postat 2016-12-08
Nytt från BioVet

Från och med 1 januari 2017 slutar vi att analysera benmärgsmorfologi och hematocytologi. Vi vill hänvisa de kunder som använt våra tjänster vad gäller benmärgsmorfologi och hematocytologi till klinisk kemi, SLU, Uppsala